Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, July 1, 2011


hanya ketika langit cerah kau menamani malam

kau unggul membasahi malam-malam sepi

ketika hujan singgah menyapa malam

kau pasrah pada ketentuan

kau akur akan kesementaraan

setelah bintang berkerdipan di angkasa

tatkala awan melebarkan sinar saktinya

kaulah tetamu perkasihan malam

kau pergi namun datang kembali

kau tak akan lupa perkasihanmu dengan malam

nanti aku tatap wajahmu di pagi yang berkat

sebelum pasrah, mentari akan menyingkirmu

sebelum aku lalai mengejar dunia yang lain.

JULAI 2011


0 Comments:

Post a Comment